Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Κωστής Παλαμάς: Μια απροσδόκητη συνέντευξη, 19 Δεκεμβρίου 1925


Ερευνώντας το αρχείο του Art22 εντελώς τυχαία ανακαλύψαμε μια ενδιαφέρουσα και πιθανόν άγνωστη συνέντευξη του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, όπως και ένα σκίτσο του που δεν έχουμε συναντήσει σε κάποια από τις γνωστές εκδόσεις. Έτσι με μεγάλη μας χαρά το μοιραζόμαστε με τους αναγνώστες και επισκέπτες του Art22.gr.

Στα τέλη του 1925 συνήλθε στην Αθήνα στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας το συνέδριο της «Μικρής Αντατν Γυναικών». Επρόκειτο για φεμινιστική ομοσπονδία που ιδρύθηκε το 1923 στη Ρώμη και κατόρθωσε να συσπειρώσει τις γυναικείες οργανώσεις πολλών χωρών. Για την Αθήνα υπήρξε μεγάλο γεγονός, χαρακτηρίστηκε το «συνέδριο της κοντής φούστας» και προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ οπαδών και αντιπάλων του φεμινιστικού κινήματος. Ο δημοσιογράφος Θ. Ποταμιάνος πήρε τρεις συνεντεύξεις, από τον Κωστή Παλαμά, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’ και την Γαλάτεια Καζαντζάκη.

Η συνέντευξη του Κωστή Παλαμά

Ο μεγάλος ποιητής κ. Παλαμάς είναι ξεσπαθωμένος υπέρ του αγώνος των γυναικών. Δεν έχει καμίαν επιφύλαξιν εις την ιερότητα, σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα του αγώνος αυτού. Ανατρέχει εις τας βαθυτέρας πηγάς του ζητήματος και χαρακτηρίζει την γυναικείαν κίνησιν ως απόρροιαν νόμων γενικών.
«Η γυναίκα σήμερον, και εδώ και αλλού, δρα από την ώθησιν παγκοσμίων ρευμάτων. Βεβαίως τα ρεύματα αυτά, όταν μπαίνουν σε κάθε τόπον, παίρνουν ένα ωρισμένον τύπον, ένα ωρισμένον καλούπι. Όμως πάντοτε διατηρούν μέσα των την παγκόσμιον ώθησιν.
»Ευρίσκω την κίνησιν των κυριών φυσικήν, ευρίσκω ότι το φεμινιστικόν ζήτημα, ανήλθεν εις την επιφάνειαν φυσικώς. Η γυναίκα δεν μπορεί παρά ν’ ακολουθήση την εξέλιξιν. Μετά τον πόλεμον ανεκινήθησαν όλα τα μεγάλα ζητήματα και επομένως και το γυναικείον. Σας επαναλαμβάνω, ότι η τροπή την οποίαν λαμβάνει το γυναικείον ζήτημα είναι λογικόν αποτέλεσμα της γενικής μεταβολής.
Είμαι ακόμη και υπέρ των κομμένων μαλλιών. Γιατί όχι; Μία γυναίκα που εργάζεται δεν δύναται να τρέφη κόμην… ομηρικήν».
- Τότε θα είσθε και υπέρ της κοντής φούστας.
«Βεβαίως! Είναι και αυτή πολύ πρακτική. Δεν ευθύνεται η γυναίκα αν ημείς σκανδαλιζόμεθα… Το σκάνδαλον δεν είναι εις τα κνήμας της αλλά μέσα μας… Γενικώς η γυναίκα πρέπει να είναι ελευθέρα να καθορίζη την περιβολήν της και όλον τον τρόπον τής ζωής της σύμφωνα με τας ανάγκας της.
Μη φοβήσθε… Πάντα θα υπάρχουν ωραίες γυναίκες. Οι αρχαίοι μύθοι περί αμαζόνων και περί άλλων διασήμων γυναικών δεν αποκλείουν την ωμορφιάν της γυναικός από την δράσιν και την δύναμιν.
»Και το κάτω – κάτω, τελειώνει ο κ. Παλαμάς, η γυναίκα επί τέλους έχει και δικαιώματα, τα οποία απέκτησε με την αξίαν της. Αι γυναίκες διεκρίθησαν είς όλα τα στάδια».

Και μου αναφέρει ο κ. Παλαμάς σύγχρονα και παλαιότερα ονόματα γυναικών που διέπρεψαν εις όλα τα στάδια της διανοήσεως, καλλιτέχνιδας, ποιητρίας, συγγραφείς, την Στάελ, την κ. Έλλιοτ, την κόμησσαν ντε Νοάϊγ κτλ, καταλήγει δε πλέκων το εγκώμιον εις την αιωνίαν γυναίκα.
Αι κυρίαι μας ας είναι βέβαιαι δια την επιτυχίαν του αγώνος των. Ο ποιητής είναι ο μεγαλείτερος προπαγανδιστής.

Η ορθογραφία και σύνταξη διατηρούνται κατά το δυνατόν όπως στο αρχικό κείμενο.
http://www.art22.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: