Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Αγωνία για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Κορυφώνεται» η αγωνία για χιλιάδες οικογένειες καθώς τη Δευτέρα το πρωί-εκτός απροόπτου- η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα δημοσιοποιήσει τις βάσεις εισαγωγής κατά τμήμα.
Εν τω μεταξύ η ξαφνική επίσκεψη του πρώην υφυπουργού, Γιάννη Πανάρετου αρμόδιου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο οποίος πήγε στο γραφείο της υπουργού Α. Διαμαντοπούλου και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο χώρο όπου γίνεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, αργά το βράδυ της Παρασκευής δημιούργησε φήμες εμπλοκής στην έκδοση των αποτελεσμάτων.
Στις φήμες απάντησε συνεργάτης της κ. Διαμαντοπούλου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι βάσεις θα ανακοινωθούν κανονικά τη Δευτέρα και ότι ο κ. Πανάρετος πήγε να δει την υπουργό Παιδείας.
Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα, ενώ το υπ. Παιδείας θα ορίσει τις ημερομηνίες εγγραφών των νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Πέρσι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), καθώς και των αποφοίτων του Β΄ κύκλου των ΤΕΕ και κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που εισήχθησαν στα ΤΕΙ έγιναν ως εξής:
1. Από 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%)  υποβάλλουν και  νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Τονίζεται ότι από φέτος οι εισαχθέντες φοιτητές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.
2. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.
Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος.
Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: