Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Πρώτο κύμα εφεδρείας: Εκτός Δημοσίου από σήμερα 16.000 υπάλληλοι

Η πόρτα του ∆ηµοσίου κλείνει οριστικά από σήμερα το πρωί για περίπου 16.000 µόνιµους υπαλλήλους, οι οποίοι πήραν ήδη το εισιτήριο εξόδου από την εργασία τους, µε την υλοποίηση των ρυθµίσεων για την εργασιακή εφεδρεία. Η πόρτα εξόδου θα τους υποδειχθεί επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2012.
Τα εισιτήρια της εφεδρείας αναμένεται να αρχίσουν να δημοσιοποιούνται σταδιακά από σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίπου 4.000 υπάλληλοι θα συνταξιοδοτηθούν άµεσα, καθώς έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ήδη 35 χρόνια πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων θα μπορούσε να παραμείνει στην υπηρεσία για τρία ακόμη χρόνια.
Οι υπόλοιποι, περίπου 12.000 υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπολοίπων ΝΠΔΔ, θα τεθούν σε ένα ιδιότυπο «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» που θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Πρόκειται για υπαλλήλους που στα τέλη του 2013 θα συμπληρώνουν τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας τους και κατ’ ελάχιστον 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.
Για το σύνολο, ωστόσο, αυτής της κατηγορίας των υπαλλήλων, που αποτελούν το πρώτο κύµα της εφεδρείας, δεν υπάρχει καµία περίπτωση επιστροφής τους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δηµόσιο τοµέα.
Στην τελική ευθεία, όμως, εισέρχεται και η διαδικασία για επιπλέον 15.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙΔ και τις δημόσιες επιχειρήσεις, για τους οποίους υπολείπονται δύο έτη για τη συμπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης και δύο για την ηλικία συνταξιοδότησης (τα όρια είναι διαφορετικά από ένα ασφαλιστικό ταμείο σε άλλο).
Εντούτοις, η διαπίστωση του πραγματικού χρόνου ασφάλισης έχει αποδειχθεί πρόβλημα. Αποτέλεσμα είναι η έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων να βασιστεί στις υπεύθυνες δηλώσεις που κλήθηκαν να υποβάλουν οι υπάλληλοι έως τις 20 Νοεμβρίου. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο χρόνος είναι επαρκής έως την 1η Ιανουαρίου για να διαρθρωθούν τα όποια λάθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: