Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28-2-2011 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θέματα:
1. Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
2. Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
3. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών(εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
4. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου “ΚΑΠΗ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” και μεταφορά του προσωπικού (εισηγητής κ .Σπανός Ιωάν.-Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
6. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου “Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” και μεταφορά αρμοδιοτήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
7. Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
8. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
9. Περί υποβολής αιτήματος στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης για τη διατήρηση ως αυτοτελούς (και μη συγχωνευομένου) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου ¨Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη¨ (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
10.  Συγχωνεύσεις δημοτικών ν.π.δ.δ. σε ένα ενιαίο (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
11.  Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ενιαίου ν.π.δ.δ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
12.  Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
13.  Καθορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ενιαίας κοινωφελούς Επιχείρησης (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του ιδρύματος “Επιμορφωτικό Κέντρο Ευανθίας Καρβέλη” (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
15.  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στα Νομικά Πρόσωπα και στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
16.  Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (εισηγητής κ. Σπανός Ιωάν.-Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
17.  Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
18.  Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο της Πόλης “έξωθεν της Πύλης” (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
19.  Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
20.  Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αιτωλικού” (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
21.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ¨Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
22.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (νησί)” (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
23.  Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για αγορά, ανταλλαγή κλπ. ακινήτων (άρθρο 186,190,191 ΔΚΚ) (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
24.  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας όλες τις ημέρες του μήνα για Δημοτική Πινακοθήκη κλπ (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25.  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαφημιστική καμπάνια για απογραφή πληθυσμού (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
26.  Έγκριση εκδηλώσεων “Μεσολογγίτικο Καρναβάλι 2011” (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27.  Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ .Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
Σημείωση: Η "ορθή επανάληψη" του δελτίο τύπου που λάβαμε έχει πάλι τα χάλια της. Επί τέλους κάποιος στο γραφείο τύπου του δήμου πρέπει να μάθει να πληκτρολογεί σωστά.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: