Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Πρώτη δύναμη η ΠΑΣΠ σε Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αγρίνιο

Πρώτη δύναμη με αυξημένα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, αναδείχθηκε η ΠΑΣΠ στις φοιτητικές εκλογές στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
1.    Αποτελέσματα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
Αποτελέσματα Συλλόγου Διαχείρισης Αγρ. Εκμετ. 
ΨΗΦΙΣΑΝ 295, ΕΓΚΥΡΑ 288, ΑΚΥΡΑ 7,ΛΕΥΚΑ 0, ΠΑΣΠ 176 61.11%, ΔΑΠ 55 19.09%, ΠΚΣ 26 9.02%, ΕΑΑΚ 18 6.25%,ΑΡ.ΕΝ. 13 4.51%
Αποτελέσματα Συλλόγου Διαχείρ. Περιβάλλ. & Φυσ. Πόρ. 
ΨΗΦΙΣΑΝ 274, ΕΓΚΥΡΑ 267, ΑΚΥΡΑ 7, ΛΕΥΚΑ 4,ΠΑΣΠ 147 55.05%, ΔΑΠ 69 25.84%, ΠΚΣ 24 8.98%, ΕΑΑΚ 8 2.99%, ΑΡ.ΕΝ. 15 5.61%
Αποτελέσματα Συλλόγου Διαχ. Πολιτισμ. Περιβ.και Νέων Τεχν. 
ΨΗΦΙΣΑΝ 115, ΕΓΚΥΡΑ 106,ΑΚΥΡΑ 9, ΠΑΣΠ 82 77.35%, ΔΑΠ 7 6.6%,
ΠΚΣ 17 16.03%
Αποτελέσματα Συλλόγου ΣΤΕΓ Μεσολογγίου
ΨΗΦΙΣΑΝ 127, ΕΓΚΥΡΑ 121, ΑΚΥΡΑ 6, ΔΑΠ 55 45.45%, ΠΑΣΠ 34 28.09%, ΠΚΣ 16 13.22%, ΑΡ.ΕΝ. 16 13.22%
Αποτελέσματα Συλλόγου ΣΔΟ Μεσολογγίου 
ΨΗΦΙΣΑΝ 812, ΕΓΚΥΡΑ 784, ΑΚΥΡΑ 28, ΛΕΥΚΑ 3, ΠΑΣΠ 337 42.98%, ΔΑΠ 327 41.7%, ΠΚΣ 28 3.57%, ΑΡ.ΕΝ. 20 2.55%, ΛΟΙΠΑ 69 8.8%
Αποτελέσματα Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Συστ. & Δικτύων Μεσολογγίου - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 325, ΕΓΚΥΡΑ 285, ΑΚΥΡΑ 40, ΛΕΥΚΑ 6, ΠΑΣΠ 156 54.73%, ΔΑΠ 74, 25.96%, ΠΚΣ 18 6.31%, ΕΑΑΚ 13 4.56%, ΛΟΙΠΑ 18 6.31%

2.    Αποτελέσματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Αγρινίου
Ψήφισαν 684, Έγκυρα 661, Άκυρα 23. Ειδικότερα έλαβαν:
ΠΑΣΠ: 405, 61,3%  ΔΑΠ : 130,  19,7%, ΠΚΣ : 67, 10,2%, Αριστερή Ενότητα: 28, 4,3% (κατέβηκε στα 2 από τα 3 τμήματα), EAAK: 24, 4% (κατέβηκε στα 2 από τα 3 τμήματα).
Σε σύνολο εδρών:
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΠΑΣΠ: 3, ΔΑΠ: 1, ΠΚΣ: 1
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
ΠΑΣΠ: 5, ΔΑΠ: 1, ΠΚΣ: 1
Διαχειρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
ΠΑΣΠ: 4,  ΔΑΠ: 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: