Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Οι φοιτητές βαθμολογούν τους καθηγητές τους

Το http://www.rateyourprofessor.gr/ είναι ένα site που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών από φοιτητές. Μέχρι τώρα βαθμολογούσαν οι καθηγητές τους φοιτητές. Τώρα όμως μπορούν και οι φοιτητές να αξιολογήσουν τους καθηγητές τους καιι να δουν και την βαθμολογία που συγκεντρώνουν.
Το RateYourProfessor.gr είναι μια εντελώς νέα εμπειρία. Μέσα από ένα ευχάριστο, clean-cut περιβάλλον ο φοιτητής μπορεί να εντοπίσει τον καθηγητή που συμπαθεί ή αντιπαθεί, να διαβάσει τις γνώμες συμφοιτητών του και το σημαντικότερο να δημοσιεύσει τη δική του γνώμη και βαθμολογία.
Ο στόχος των δημιουργών του site είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, να καλύψουν το κενό που υπήρχε πάντα στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Την εποικοδομητική κριτική στο διδακτικό προσωπικό από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους ίδιους τους φοιτητές!
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: