Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Αιτήσεις μετάταξης για τους υπαλλήλους του ΙΧΘΥΚΑ

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για μετάταξη οι 133 υπάλληλοι αορίστου χρόνου των καταργούμενων φορέων του Δημοσίου ΔΕΠΟΣ ΑΕ, ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ και ΕΔΑ ΑΕ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υπογραφής.
Οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας, σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, ως εξής:
11 υπάλληλοι από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ ΑΕ) σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.
81 εργαζόμενοι από την Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι υπόλοιποι 269 υπάλληλοι απολύονται γιατί οι προσλήψεις τους κρίθηκαν παράνομες.
17 υπάλληλοι του Ιχθυοκαλλιεργητικού Κέντρου Αχελώου ΑΕ (ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ) στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Εφόσον δεν μπορούν να απορροφηθούν, θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.
24 εργαζόμενοι από την Εταιρεία Διανομής Αερίου ΑΕ (ΕΔΑ ΑΕ), στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε άλλον φορέα του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εντός 30 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης, στις διευθύνεις προσωπικού των αντίστοιχων υπουργείων. Η μεταφορά γίνεται εντός του νομού επιλογής του υπαλλήλου στις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Εάν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις, τότε οι υπάλληλοι θα κληθούν να επιλέξουν μέχρι τρεις κενές οργανικές θέσεις σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ του νομού που εργάζονται, από λίστα που θα συντάξει το υπουργείο Εσωτερικών.
Η τελική επιλογή για θέσεις που διεκδικούνται από περισσότερους υπαλλήλους, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών με κριτήρια την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: