Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 10-3-2011 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο της Ι.Π. Μεσολογγίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με τα παρακάτω θέματα:
1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ .Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο της Πόλης «έξωθεν της Πύλης» (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας (ΧΥΤΑ) (εισηγητής κ .Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ» (εισηγητής κ. Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
6. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 50/2011 απόφασής μας περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για αγορά, ανταλλαγή κλπ. ακινήτων σε Δ.Ε. Οινιαδών (άρθρο 186,190,191 ΔΚΚ) (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
9. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
10. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
11. Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του Ν. 2881/2001 περί ναυαγίων(εισηγητής κ. Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
12. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης ¨Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αιτωλικού¨ (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ¨Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού¨(εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ¨Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (νησί) (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου "Αποχέτευση ομβρίων σε περιοχή Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
17. Διαγραφή οφειλών και αλλαγή χρεώστη από ΧΚ (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση καθιέρωσης εργασίας όλες τις ημέρες του μήνα για Δημοτική Πινακοθήκη κλπ. (εισηγητής κ. Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
19. Σχετικά με παραχώρηση χρήσης κτιρίου στο Φορέα Διαχ/σης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
20. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαφημιστική καμπάνια για απογραφή πληθυσμού (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
21. Έγκριση συνδρομής σε περιοδικό (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
22. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24. Εξέταση αιτήσεων κ.κ. Μούτσου Αρτεμ. και Παπαγιάννη Λαμπρινής (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25. Ίδρυση γραφείου επιχειρηματικής δράσης (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: