Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Αποκαλυπτικό! - Αλλαγές στη διαχείριση των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας

Την πλήρη αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας, προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με ποσοστά έκτασης 0% και 11,23 % αντίστοιχα, μπορούν πλέον να έχουν λόγο για το σύνολο των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου, αλλά και των λιμνών, των ρεμάτων μέχρι και των απλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.
Με την εν λόγω απόφαση (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10) ορίζεται η γενικευμένη συνδιαχείριση των λεκανών απορροής, χωρίς να περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας.
Το παραπάνω ιδιαίτερα σοβαρό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέμα, φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης (Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι τρείς βουλευτές ερωτούν την κ. Μπιρμπίλη σχετικά με τους λόγους που επέβαλαν τη διόρθωση, (προηγούμενης απόφασης) καθώς και εάν ζητήθηκε η άποψη τόσο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όσο και της Δ/νσης υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σε δηλώσεις του ο κ. Τσούκαλης επεσήμανε το γεγονός ότι «η κυβέρνηση εργάζεται «μεθοδικά» για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων της Δυτικής Ελλάδας, γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους μας τόσο για τη συνέχιση των έργων εκτροπής του Αχελώου, όσο και για τη ληστρική εκμετάλλευση των υδατικών αποθεμάτων της περιφέρειας».
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτίθεται να κάνει παρέμβαση στο ΣτΕ προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση των εργασιών εκτροπής και τη γενικότερη λειτουργία του έργου, παρακάμπτοντας τη στέρεη και ολοκληρωμένη άποψη, που είναι αποτρεπτική για την εκτροπή.
(Για το θέμα αυτό έχει ήδη κατατεθεί από τις 22-9-2010 σχετική ερώτηση από τους ίδιους βουλευτές).
Το κείμενο της νέας ερώτησης έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με τον Ν.3199/03 και το ΠΔ 57/07, επιβάλλεται να εκπονηθούν Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής ποταμού ή ποταμών σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. Σ’ αυτά τα πλαίσια, τo 2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ανάπτυξη των συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, που καταρτίστηκαν για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας βάσει των οποίων και κατόπιν της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, θα εκπονηθούν τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ανά Υδατικό διαμέρισμα.
Αναφορικά, με τη λεκάνη απορροής του Αχελώου (GR15) στο υπ ‘αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10, ορίζονται τα ποσοστά έκτασης της λεκάνης που περιλαμβάνει (Δυτ. Ελλάδα 53,63%, Στερεά Ελλάδα 24,1%, Θεσσαλία 18,9% και Ηπείρου 3,28%) οι αρμόδιες για τη διαχείρισή της Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι «η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορά μόνο στην υπολεκάνη Ταυρωπού»
Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 διορθώνεται η παραπάνω Απόφαση, ως προς το Παράρτημα ΙΙ. Ειδικότερα, αφαιρείται ο σκοπός της συνδιαχείρισης και γενικεύεται, έτσι ώστε να αφορά πλέον στο σύνολο της λεκάνης απορροής του Αχελώου.
Αντίστοιχα όσον αφορά στις λεκάνες απορροής του Ευήνου και του Μόρνου, στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10 καθορίζεται ότι η συναρμοδιότητα Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Αττικής «…αφορά σε θέματα που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας». Όμως, στο διορθωμένο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 η συνδιαχείριση γενικεύεται και αφορά στο σύνολο των λεκανών «… λόγω του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας».
Παρατηρείται λοιπόν, ότι με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ αλλάζει πλήρως η εικόνα, οι λόγοι και ο τρόπος της διαχείρισης των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ορίζεται η γενικευμένη συνδιαχείριση των λεκανών απορροής, χωρίς να περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας. Με τη συγκεκριμένη Απόφαση οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με ποσοστά έκτασης 0% και 11,23 % αντίστοιχα μπορούν πλέον να έχουν λόγο για το σύνολο των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος 04 (Δυτική Στερεά Ελλάδα), όχι μόνο του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου , αλλά και των λιμνών, των ρεμάτων μέχρι και των απλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται οκ. Υπουργός
1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη διόρθωση του παραρτήματος ΙΙ;
2. Ποια ήταν η εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Συμφωνεί με το αρχικό Παράρτημα ΙΙ ή το διορθωμένο και βάσει ποιού αιτιολογικού;
3. Ζητήθηκε η άποψη της Δ/νσης υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αν ναι ποια ήταν αυτή;
4. Γιατί με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ δεν περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα καθώς και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε περιφέρειας;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Νίκος Τσούκαλης
Θανάσης Λεβέντης
Γρηγόρης Ψαριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: