Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Συμμετοχή της Ζέφης Δημαδάμα στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή

H Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Μελετών (ΔΙΚΕΜΕΠ), κα Ζέφη Δημαδάμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συμμετείχε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου στη Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο, όπου εγκαινιάστηκε η Μεσογειακή Πρωτοβουλία που διοργάνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με άλλα Κράτη της Μεσογείου και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κοινής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που φαίνεται να πλήττει την περιοχή της Μεσογείου. Η εντατικοποίηση της συνεργασίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ κυβερνήσεων, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κρίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η Μεσόγειος να μπορέσει αφενός, να υλοποιήσει καλύτερα τα προγράμματα και έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην περιοχή και αφετέρου, να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τους πλούσιους πόρους που διαθέτει.
Η “Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο” εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας μας για την προώθηση μέσα από την περιφερειακή συνεργασία, ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σχετικής Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες Αρχηγούς Κρατών της Μεσογείου με στόχο την αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: