Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Η νομαρχία χρηματοδοτεί τη "Μελέτη Αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών"

Με χθεσινή του (1 Δεκεμβρίου 2010) απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε να εντάξει, με νέο κωδικό, στο χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) πρόγραμμα της Νομαρχίας με το αρχικό ποσό των 10.000 € χρηματοδότηση (για το 2010) το έργο με τίτλο: «Έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών» συνολικού προϋπολογισμού 125.000 €.
Με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία είχε ζητηθεί η ένταξη των πιο πάνω Μελετών στην Συλλογική Απόφαση Μελετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (κωδικός 001/8) κάτι που δεν κατέστη εφικτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: