Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Νέα κριτήρια για τις μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αλλαγές στο σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών αναμένεται να μπορεί να μετεγγράφεται σε κάθε τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης, η διαδικασία θα γίνεται με βάση τα μόρια που έχει ο υποψήφιος και θα ακολουθεί η σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό, ενώ θεσπίζεται πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος, που θα ισχύει μόνο για τις σχολές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεσπίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων εισακτέων από μετεγγραφές για κάθε τμήμα και για κάθε ειδική κατηγορία. Σήμερα, δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στις μετεγγραφές για αρκετές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας κ.ά.). Με το νέο σύστημα, όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται σε ίδρυμα της περιοχής όπου κατοικούν όπως και πριν, με τη διαφορά ότι το τμήμα στο οποίο θα εισάγονται θα εξαρτάται από την απόδοσή τους στις πανελλαδικές και τη σειρά προτίμησης που θα έχουν δηλώσει.
Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά µε το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τµήµα ή σχολή για το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, µε τη γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους και της σειράς προτίµησής τους στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο. Αν δεν επιλεγούν από τη γενική σειρά σε κάποιο τµήµα, θα κρίνονται στη συνέχεια για το ίδιο τµήµα ή την ίδια σχολή µε τους συνυποψηφίους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, ή στην οποία έχουν επιλέξει σε περίπτωση κατά την οποία ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές κατηγορίες.
Δηλαδή, αν σε ένα τμήμα της Αθήνας με βάση εισαγωγής τα 18.000 μόρια θέλει να μετεγγραφεί φοιτητής ο οποίος εισήχθη σε αντίστοιχο της επαρχίας με πολύ λιγότερα μόρια, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτομάτως. Από τις θέσεις που θα έχουν προκαθοριστεί για κάθε κατηγορία θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα όσοι έχουν τα υψηλότερα μόρια και οι υπόλοιποι θα έχουν μεν δικαίωμα μετεγγραφής στην Αθήνα, αλλά σε τμήματα με χαμηλότερη βάση εισαγωγής.
Σημειώνεται ότι με τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα, καταγράφεται μαζική φυγή προς κεντρικά τμήματα. Για παράδειγμα, στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων του ΤΕΙ Πειραιά, ο αριθμός εισακτέων ήταν μόλις 60 και οι μετεγγραφές ανήλθαν σε 123. Στο ίδιο ίδρυμα, το τμήμα Λογιστικής είχε 150 εισακτέους και άλλους 257 από μετεγγραφή. Στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ο αρχικός αριθμός των εισακτέων ήταν 250 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 218.
Παράλληλα, τμήματα της περιφέρειας χάνουν πολλούς φοιτητές από τις μετεγγραφές. Για παράδειγμα, το τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου δέχθηκε αρχικά 450 σπουδαστές αλλά στη συνέχεια αποχώρησαν με μετεγγραφή 170. Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εισήχθησαν 550 και έφυγαν 166.

Δεν υπάρχουν σχόλια: