Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ι.Π.Μεσολογγίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου την 06 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

 2. Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα λιμνοθάλασσας Κλείσοβας – Έγκριση τεχνικής έκθεσης παρεμβάσεων (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

3. Έγκριση-γνωμοδότηση για χωροθέτηση κτιρίου (Διδακτήριο 2ου Λυκείου Μεσολογγίου) στο Ο.Τ. ΚΦ02 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

4. Έγκριση παραχώρησης κτιρίου για μεταστέγαση ΚΕΠΠΥΕΛ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

5. Σχετικά με επιστολή Δημοτικού Συνδυασμού "Το μέλλον είναι τώρα" που αφορά την εκτέλεση του έργου "Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα –Άγ. Δημήτριο" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).

6. Προτάσεις και απόψεις σχετικά με το υπ’αριθμ. 11686/09.05.2011 της 6ης Υ.Π.Ε. για "Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αναδιάταξη των μονάδων Υγεία" (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

7. Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

8. Κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (σχετ.: 120/2011 απόφασή μας)(εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδος (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

10. Ολοκλήρωση σχεδίου πόλεως Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € μέσω του Σωματείου διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – ΔΙΑΖΩΜΑ για ανασκαφές του αρχ. θεάτρου Καλυδώνος (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

12. Έγκριση μεταφοράς του Α.Τ. Αιτωλικού σε παραχωρηθέν κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

13. Σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση εκδηλώσεων "Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2011" (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχ. στερεών αποβλήτων 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας για το έργο ‘‘Προμήθεια μηχαν/κού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας’’ (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).

16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στην οδό Μάνας στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

17. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βαλτινού στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

18. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

19. Λήψη απόφασης σχετικά με μετακίνηση καμπίνας της HOL (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Οδοποιία προς ΧΥΤΑ" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).

21. Αποδοχή δωρεάς και τοποθέτηση προτομής Γ. Καραϊσκάκη (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή κτιρίου και ανάπλαση χώρου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου" (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Οδοποιία σε περιοχές πράξης εφαρμογής" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Οινιάδων" (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

26. Έγκριση μεταφοράς αγάλματος Χαρ. Τρικούπη στην είσοδο της πόλεως (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

27. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΠΟΛΕΙΣ-ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στα πλαίσια των παγκοσμίων αγώνων των Special Olympics 2011 (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

28. Τακτική επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

29. Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

32. Διόρθωση ποσού και διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 9/2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

33. Διόρθωση οφειλής από Χ.Κ. 141/2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης Μεσολογγίου" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

35. Περί υποβολής αιτήματος στην Π.Δ.Ε. σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο που εκτελείται στην οδό Αγ. Αθανασίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Είσοδος Μεσολογγίου-οδός Αγ. Αθανασίου" για το υποέργο "Απαλλοτριώσεις" και ορισμός υπολόγων (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

36. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2010 της Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

37. Εισήγηση της Οικον. Επιτροπής για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

38. Επιχορήγηση συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

39. Έγκριση εκμίσθωσης κοιν. χώρων έτους 2011 σε αιγιαλό Λούρου (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).

40. Αποδοχή ποσού από τόκους καταθέσεων Β΄ εξαμήνου 2009 του τέως δήμου Οινιάδων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

41. Έγκριση συνδρομής έτους 2011 σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

42. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικοθρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Ιωάννη Ευηνοχωρίου (Ιούνιος 2011) (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

43. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

44. Έγκριση επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

45. Ρύθμιση θεμάτων αποκατάστασης ακτημόνων – καλλιεργητών πρώην κοινότητας Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Κουφός Σπυρ. - Δημ. Σύμβουλος ).

46. Έγκριση εκδηλώσεων "9η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’" (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

47. Έγκριση έκδοσης βιβλίου (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

48. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: