Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Οι αντιμισθίες των "αξιωματούχων" του διευρυμένου δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο "Καλλικράτης" και όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τις αντιμισθίες δημάρχων αντιδημάρχων, προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων καθώς επίσης και  προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ισχύουν τα εξής:
Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία (αντί των μέχρι τώρα εξόδων παραστάσεων), η οποία είναι ανάλογη με τον πληθυσμό του νέου δήμου και καταβάλλεται από τον δήμο. 
Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών. 
Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.
Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ.
Όσοι  από τους αιρετούς είναι υπάλληλοι στον δημόσιο τομέα θα επιλέγουν είτε τις αποδοχές που παίρνουν από την υπηρεσία τους είτε την αντιμισθία που τους προσφέρει το αξίωμά τους. Αν τύχει κάποιος αιρετός να έχει και δεύτερο αξίωμα στην Αυτοδιοίκηση θα εισπράττει την αντιμισθία μόνον από ένα αξίωμα.
Οι πρόεδροι  δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων θα εισπράττουν έξοδα κίνησης αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του δήμου, ήτοι θα λαμβάνουν για αποστάσεις μέχρι 10 χιλιόμετρα 300 € το μήνα, μέχρι τα 20 χιλιόμετρα 350 € το μήνα και για αποστάσεις άνω των 20 χιλιομέτρων 400 € το μήνα.
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω στο διευρυμένο δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου  με πληθυσμό 36.700 οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
Δήμαρχος: 4.956 € (μεικτά)
Αντιδήμαρχοι: 2.478 € (μεικτά)
Πρόεδρος Δ.Σ.: 1.982 € (μεικτά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: