Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρωτιά για την ιστοσελίδα

Σε δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο διαδίκτυο, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Με γνώμονα τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Διαδικτύου και την εύκολη - γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση, θα αναρτούνται σε καθημερινή βάση όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που θα απεικονίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της περιφέρειας, των αιρετών και θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της, και παράλληλα θα δίνουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των γενικών χαρακτηριστικών της Δυτικής Ελλάδας.
Παράλληλα η ιστοσελίδα θα λειτουργήσει κι ένα πολύμορφο μέσο πολιτικής λειτουργίας που θα ενισχύσει τη διαφάνεια κα τη διαρκή λογοδοσία, όπως επισημαίνει ο κ. Κατσιφάρας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η πρώτη που προχωρά σε δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και στη τελική διαμόρφωση και καθημερινή λειτουργία της συνέβαλλαν και θα συμβάλλουν εθελοντικά συνεργάτες του περιφερειάρχη.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: