Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Συνήγοροι του δημότη σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Μια από τις μεγάλες καινοτομίες  του “Καλλικράτη” αποτελεί η θεσμοθέτηση του «Συνηγόρου του Δημότη»,  ο οποίος εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, ενός προσώπου κύρους, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ  των  συναλλασσόμενων πολιτών με το δήμο και της διοίκησης του δήμου, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο νέος αυτός θεσμός δεν υποκαθιστά, βέβαια, τον «Συνήγορο του Πολίτη», αλλά είναι ένας καθαρά τοπικός θεσμός, ο οποίος συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά απαλλάσσει τους αιρετούς (και ιδίως το Δήμαρχο) από τον φόρτο που προκαλούν σχετικά αιτήματα από την πλευρά των πολιτών.
Ο Συνήγορος του Δημότη συντάσσει ειδική ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο Συνήγορος του Δημότη υπάγεται, πάντως, όπως και κάθε δημόσια αρχή, στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Για την περιοχή μας οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για τα πιθανά πρόσωπα  που αναμένεται να διεκδικήσουν τη θέση, προέρχονται από το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.
Στο Μεσολόγγι έχουν γίνει συζητήσεις  με τον Δημήτρη Παπαθέου, όμως οι δικές μας πληροφορίες δείχνουν και τον Σπύρο Τάμπα.
Στη Ναύπακτο υπάρχουν πληροφορίες ότι θα προταθεί ο Κώστας Κονίδας. Απαιτούνται βέβαια και οι ψήφοι της παράταξης του απερχόμενου δημάρχου Παπαθανάση…

Δεν υπάρχουν σχόλια: