Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Προκήρυξη 16 θέσεων Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την προκήρυξη για δεκαέξι (16) θέσεις Διδακτικού κι Ερευνητικού Προσωπικού.
Οι θέσεις είναι οι εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Τέχνης"
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική ηλικία, τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών"
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Αισθητική Θεωρία και Αγωγή"
Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρίες της Δημοκρατίας και των Δικαιωμάτων, με έμφαση στην Εκπαίδευση και στα Δικαιώματα του Παιδιού"
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Παιδαγωγικής:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων"
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα και Αυτόματος Ελεγχος με έμφαση στην περιοχή των Συστημάτων Βιομηχανικών Αυτοματισμών"
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Κατασκευαστικός τομέας:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές της Τεχνολογίας Laser σε Παραγωγικές Διαδικασίες"
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Γεωδαιτικές Εφαρμογές"
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Παιδαγωγικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Τομέας Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Κατανομές Πιθανότητας-Στοχαστικές Εφαρμογές"

Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «"Επιστήμη Πολυμερών"
Τμήμα Φυσικής, Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Μηχανική-Μηχανική των Ρευστών"
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Παθολογικός Τομέας Ι:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία-Καρδιολογία"
Παθολογικός Τομέας ΙΙ:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Παιδοψυχιατρική"

Χειρουργικός Τομέας:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο"Αναισθησιολογία και Εντατική Παρακολούθηση"
Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Υγιεινή"

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 
27 Οκτωβρίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (
www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στις αντίστοιχες Γραμματείες  των  Τμημάτων:
-Θεατρικών Σπουδών: τηλ. 2610-969360, 2610-969359,
-Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: τηλ. 2610-997672, 2610-969310

-Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης: τηλ.2610-969704, 2610-969700,

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών: τηλ. 2610-996420, 2610-996492,
-Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: τηλ.2610-969401, 2610-969400,
-Πολιτικών Μηχανικών: τηλ. 2610-996500, 2610-996504,

-Μαθηματικών: τηλ. 2610-996735, 2610-997221,

-Χημείας: τηλ.:2610-997101, 2610-991724,
-Φυσικής:τηλ.2610-996077, 2610-996072,

-Ιατρικής:τηλ.2610-969101, 2610-969102
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: