Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Νίκος Κωστακόπουλος"αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την ανάδειξή μου ως υποψηφίου Δημάρχου."

Επικρατησε κλίμα της πολιτικής αναξιοπιστίας
Θεώρησα ηθικό χρέος μου να επικοινωνήσω μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσω για το ζήτημα της ανάδειξής μου ως υποψηφίου Δημάρχου Θέρμου, να σας γνωστοποιήσω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, την πορεία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του στόχου αυτού και την κατάληξή του. 
Σας γνωρίζω, λοιπόν, ότι έχω αποσύρει το ενδιαφέρον μου για την ανάδειξή μου ως υποψηφίου Δημάρχου με την από 23 – 8 – 2010 σχετική επιστολή μου,(*) που απευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ, τον πολιτικό χώρο στις διαδικασίες του οποίου σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετείχα με αίτημα στήριξης της υποψηφιότητάς μου. 
Γι’ αυτό δημοσιεύεται στη συνέχεια αυτούσια η παραπάνω επιστολή, όπου περιλαμβάνονται τα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με τις παραμέτρους του ζητήματος.
Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου προς τους συμπολίτες μου, που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους να τους εκπροσωπώ όλα αυτά τα χρόνια στα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου, να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο και όλους τους συναδέλφους – Δημοτικούς Συμβούλους και εκπροσώπους Τοπικών Συμβουλίων – για τη μακρά συνεργασία μας και να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μου ότι το ενδιαφέρον μου για τα τοπικά ζητήματα και ο ζήλος μου για την προκοπή του τόπου θα παραμείνουν αμείωτα ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να κατέχω ή όχι κάθε φορά είτε ως αιρετός είτε και ως απλός πολίτης. 
Θέρμο 25 Αυγούστου 2010
Νίκος Κωστακόπουλος - Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου.

(*) Στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των υποψηφίων Δημάρχων που θα στηριχθούν από το Κίνημα, έχω υποβάλει σχετικό αίτημα στήριξης της υποψηφιότητάς μου ως Δημάρχου Θέρμου Αιτωλ/νίας.
Η πρόθεση της υποψηφιότητάς μου προέκυψε ως ανταπόκριση αφενός στο ηθικό χρέος μου για περαιτέρω αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας που έχω αποκομίσει από την αδιάλειπτη εικοσάχρονη ενασχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφετέρου στο ώριμο στην κοινωνία αίτημα για ανανέωση του σκηνικού στα τοπικά δρώμενα. Ανανέωση που να σχετίζεται με πρόσωπα, ιδέες, αντιλήψεις, πρακτικές και στόχους, στην κατεύθυνση της αναγκαιότητας αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. 
Οι ενεργοί πολίτες της περιοχής – οι νέοι, οι επαγγελματίες, οι ανήσυχοι άνθρωποι, όλοι εκείνοι οι συμπολίτες μας που αισθάνονται πως χρειάζεται κάτι παραπάνω, ένα όραμα για την περιοχή, ένας στόχος που θα τους εκφράζει, θα εμπνέει και θα καθοδηγεί – έπρεπε να βρουν κοινό βηματισμό και να συστρατευτούν σε έναν ενιαίο φορέα έκφρασης και δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο. 
Να συμμετάσχουν ενεργά στα τοπικά δρώμενα υπό τη σκέπη μιας δημοτικής παράταξης, όπου θα επανενωθούν οι δυνάμεις της προόδου τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και πολιτικών σχηματισμών – οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένες και χωρίς σαφή προοδευτικό προσανατολισμό σε επίπεδο οραματικού πλαισίου, αντιλήψεων, πρακτικών και συμμετοχικής δραστηριότητας – ώστε να διεκδικηθεί με αξιώσεις στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές η εντολή για την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου. 
Αυτή την αναγκαιότητα φιλοδοξούσε να εκφράσει η δημοσιοποίηση της πρόθεσης ανάδειξής μου ως υποψηφίου Δημάρχου.
Επιπλέον, η απόφασή μου αυτή εδράστηκε στην πεποίθηση αφενός πως τα παραπάνω στοιχεία θα καθιστούσαν την υποψηφιότητά μου δυναμική πρόταση συσπείρωσης δυνάμεων από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και πολιτικούς σχηματισμούς, πράγμα που αποτελεί βασική παράμετρο για επιτυχή, και στο μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεσματική, παρέμβαση στα τοπικά δρώμενα προς όφελος της κοινωνίας και αφετέρου πως αυτά τα δεδομένα θα αποτελούσαν εγγύηση για την επίτευξη νικηφόρου αποτελέσματος κατά την προσεχή εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά, κυρίως, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. 
Αυτό, άλλωστε, επιτάσσει το νέο πλαίσιο που θέτει η εφαρμογή του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό αναφορικά με την αναδιοργάνωση των δομών και λειτουργιών των Ο.Τ.Α. αλλά και με το μοντέλο διοίκησης, πράγμα απαραίτητο για την επιτυχία του εγχειρήματος. 
Με αυτή τη συλλογιστική, η πρόθεση υποψηφιότητάς μου ως υποψηφίου Δημάρχου τέθηκε στην κρίση της κοινωνίας και υποβλήθηκε στο ΠΑΣΟΚ, τον πολιτικό χώρο του οποίου είμαι μέλος, αίτημα στήριξης της υποψηφιότητάς μου, καθώς θεωρούσα πως κάτι τέτοιο βρίσκεται σε αντιστοίχιση με τις απόψεις και τις αναγκαιότητες της τοπικής κοινωνίας αλλά και με τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος.
Με δεδομένο αφενός ότι το κλίμα ήταν ώριμο στην κοινωνία για την ανανέωση, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και υπήρχε παρότρυνση από μεγάλη μερίδα πολιτών για την κάθοδό μου στις εκλογές ως επικεφαλής της παράταξης, και αφετέρου ότι η υποψηφιότητά μου συγκέντρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τις θετικές γνώμες σε όλα τα στάδια της έως τώρα αξιολόγησης στα κομματικά όργανα, η φυσιολογική εξέλιξη δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την κάθοδό μου στις εκλογές και με τη στήριξη μάλιστα του ΠΑΣΟΚ. 
Η εξέλιξη των πραγμάτων, όμως, αναφορικά με τη συσπείρωση υπέρ της υποψηφιότητάς μου δεν υπήρξε η αναμενόμενη αναφορικά με την προοπτική εκλογικής νίκης. Σ’ αυτό συνετέλεσαν διάφοροι παράγοντες, όπως η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου για την απαιτούμενη προετοιμασία, αντιλήψεις τοπικιστικού χαρακτήρα και ελλιπείς ή αναποτελεσματικές κομματικές διαδικασίες σχετικά με τη στήριξη υποψηφιοτήτων. 
Αυτό, όμως, που έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη θεωρώ πως σχετίζεται με την διεκδίκηση από τον Δήμαρχο, στον συνδυασμό του οποίου ανήκω και ο ίδιος ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, της επανακαθόδου του, ακόμη και χωρίς τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, ως αρχηγού της παράταξης για πέμπτη συνεχή τετραετία και παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του περί του αντιθέτου, πράγμα που λειτούργησε ως ανάχωμα στη δυναμική που υπήρχε, έστω και σε λανθάνουσα, σε μεγάλο βαθμό, μορφή στην κοινωνία, υπέρ μιας νέας υποψηφιότητας, η οποία να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω.
Επιπλέον, η μεγάλη χρονική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σχετικά με τις υποψηφιότητες που θα στηριχθούν από το ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με την αδυναμία κατάληξης σε πολιτικές αποφάσεις και επιβολής τους ή ακόμη και καταδίκης πολιτικών στάσεων που εδράζονται σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές κάποιων στελεχών, επέδρασαν αρνητικά στην προώθηση της δικής μου υποψηφιότητας, η οποία δεν θα δεχόμουν να εξελιχθεί περαιτέρω χωρίς πολιτική νομιμοποίηση, όπως, εξάλλου, είχα δηλώσει, σεβόμενος τους όρους και τις διαδικασίες που θέτει η διαδικασία στην οποία έλαβα μέρος, τη στιγμή που αυτό δεν τηρήθηκε από τον έτερο συνδιεκδικητή της υποστήριξης της υποψηφιότητάς του από τον ίδιο πολιτικό χώρο. 
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν, τα οποία ήταν απαραίτητα για να προχωρήσει μια νέα υποψηφιότητα, ή, μάλλον, πολλά έγιναν, ώστε αυτή να μην προχωρήσει. 
Στη συνέχεια, η απόφαση επανάκαμψης του αρχηγού του συνδυασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε ανακοινώσει την μη επανακάθοδό του ως αρχηγού της παράταξής του στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, λειτούργησε ως παράγοντας επανασυσπείρωσης των δυνάμεων του συνδυασμού του, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. 
΄Ετσι, το κλίμα της πολιτικής αναξιοπιστίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε από ανακόλουθες στάσεις και άρσεις δημοσίων δεσμεύσεων, συνοδευόμενο και από την ελλιπή αντιπαράθεση με πολιτικούς όρους – καθώς η διαχωριστική γραμμή των δύο συνδυασμών δεν καθορίζεται κυρίως από διαφορετικές πολιτικές θέσεις και πρακτικές αλλά συγκροτείται στη βάση μιας συνεχούς αντιπαράθεσης στη βάση θεμάτων ήσσονος σημασίας χωρίς να λείπει ενίοτε και ο προσωπικός τόνος – επέτεινε την πόλωση που παρατηρείται στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθοδός μου ως επικεφαλής συνδυασμού θεωρώ πως θα συνιστούσε πράξη πολιτικής ανευθυνότητας, αφού είναι οφθαλμοφανές πως αφενός δεν θα συγκέντρωνε προϋποθέσεις εκλογικής νίκης και αφετέρου θα οδηγούσε σε περαιτέρω κατάτμηση τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην τοπική κοινωνία, το οποίο είναι σήμερα διχοτομημένο στους δύο υπάρχοντες συνδυασμούς. Αυτό το σενάριο, θα είχε αρνητικές συνέπειες τόσο για το ΠΑΣΟΚ – καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα την τριχοτόμηση του χώρου και την περαιτέρω διεύρυνση του ενδοπαραταξιακού ψυχικού χάσματος, με όλες τις παρενέργειες που θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο αναφορικά με την αναγκαία προοπτική για μελλοντική ενοποίηση του χώρου στα τοπικά δρώμενα – όσο και για την τοπική κοινωνία, καθώς θα οδηγούσε στην πρόωρη κατάρρευση μια κίνηση ανανέωσης του σκηνικού στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, η οποία εξελίσσεται ως αναγκαιότητα στην αντίληψη της κοινωνίας, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η απαραίτητη ωρίμανση του κλίματος, ώστε να υλοποιηθεί και στην πράξη.
Επιπλέον, πιστεύω πως η κάθοδός μου θα θεωρούνταν ως πράξη εκδίκησης προς τον συνδυασμό του Δημάρχου, πράγμα που δεν συνάδει με τις δικές μου πολιτικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι συνυφασμένες εμπράκτως με ενέργειες ενότητας και συναντίληψης στα τοπικά δρώμενα, όπως πολύ καλά γνωρίζει η τοπική κοινωνία. Από την πλευρά μου, τιμώ το χώρο με τον οποίο συμβάδισα επί μια οχταετία, συμμετέχοντας ενεργά και καταβάλλοντας χωρίς προσωπικά κίνητρα όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την πρόοδο του τόπου, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου στο Δήμο και η κοινωνία. 
Η έκφραση της πρόθεσής μου να ηγηθώ μιας κίνησης που έχει ανάγκη ο τόπος δεν είναι λογικό να σχετίζεται με διασπαστικές λογικές ούτε να ανάγεται σε προσωπικές επιδιώξεις. Αντίθετα, μάλιστα, σχετίζεται με την έκφραση της αναγκαιότητας προώθησης των απαιτούμενων διαδικασιών μετεξέλιξης κάθε πολιτικού σχηματισμού, όπως είναι και μια δημοτική παράταξη, ώστε αυτός να μπορεί να συμβαδίζει με τις εκάστοτε ανάγκες κι έτσι να λειτουργεί ως προωθητική δύναμη, πράγμα που αποτελεί την πεμπτουσία της ύπαρξης κάθε πολιτικού σχηματισμού, γιατί διαφορετικά είναι πιθανό αυτός να καταλήξει σε όχημα κοινωνικής στασιμότητας και έτσι να ακυρωθεί εμπράκτως ο ρόλος του. 
Αυτή η μετεξέλιξη στη δημοτική παράταξη, θα έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού ή να έχει δρομολογηθεί έγκαιρα κατ’ απαίτηση όλων των εκλεγμένων και υποψηφίων της παράταξης, μέσα από εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, σε υλοποίηση των σχετικών δημόσιων δεσμεύσεων του αρχηγού του συνδυασμού, οι οποίες ουδέποτε υλοποιήθηκαν. 
Ακόμη, κι αν έπρεπε να υπάρξει επανακάθοδος στις προσεχείς εκλογές με την ίδια ηγεσία, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί γι’ αυτό συμφωνία και απόφαση, έστω και κατά πλειοψηφία, της παράταξης, την οποία θα ήταν υποχρεωμένοι να δεχθούν όλοι, ακόμη κι αν δεν συμφωνούσαν, πράγμα που δεν έγινε. 
Η συμμετοχή μου σε μια καθ’ όλα δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων Δημάρχων εντός των πλαισίων που θέτει ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκω, δεν μπορεί να αποτελεί επιλήψιμη συμπεριφορά, αλλά, αντιθέτως, θα έπρεπε να αποτελέσει έναυσμα για μια δυναμική πορεία μετεξέλιξης της δημοτικής παράταξης στην προοπτική όχι μόνο της εκλογικής νίκης αλλά και της μετέπειτα αποτελεσματικής πρωταγωνιστικής της παρουσίας στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
Για όλα τα παραπάνω, και για να μη θεωρηθώ διασπαστής του συνδυασμού του Δημάρχου ή αποστάτης, όπως άδικα χαρακτηρίστηκα από τον ίδιο και από κάποιους συνεργάτες του, πόσο μάλλον υπαίτιος μιας απευκταίας εκλογικής ήττας, θεώρησα ως πράξη πολιτικής ευθύνης την αναθεώρηση της έως τώρα τακτικής μου σχετικά με την υποψηφιότητά μου. 
Έτσι, κατέληξα στην απόφαση να μην κατέλθω ως υποψήφιος στο Δήμο Θέρμου σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, καθώς το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, απέχει πολύ από τη δική μου φιλοσοφία και πρακτική, πράγμα που εξ’ αντικειμένου καθιστά άνευ νοήματος το αίτημά μου προς το ΠΑΣΟΚ περί στήριξης της υποψηφιότητάς μου ως υποψηφίου Δημάρχου, το οποίο ανακαλώ με την παρούσα επιστολή μου, έχοντας ως πεποίθηση πως η ενασχόληση με τις κοινές υποθέσεις δεν εντάσσεται στα πλαίσια του επαγγελματισμού και δεν διέπεται από στάσεις και νοοτροπίες που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη κάθε ατόμου αλλά ανάγεται στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς και πρέπει να αποτελεί κατάθεση ψυχής. 
Παράλληλα, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσους στήριξαν την υποψηφιότητά μου στα όργανα του Κινήματος καθώς και προς τους συνδημότες μου που δήλωσαν τη συστράτευσή τους στην εκφρασμένη πρόθεσή μου να ηγηθώ της παράταξης στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, τους οποίους απελευθερώνω πολιτικά και ηθικά και τους καλώ να επιλέξουν κατά συνείδηση και να στρατευθούν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. 
Συγχρόνως, δηλώνω πως παραμένω στρατευμένος στις αρχές και αξίες του Κινήματος, στηρίζω χωρίς πικρία τις όποιες επιλογές του ΠΑΣΟΚ σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής και παραμένω πάντα διαθέσιμος για να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο, όταν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την κοινωνία και τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω, είτε εκπροσωπώντας κοινωνικές ομάδες είτε ως απλός πολίτης, στα πλαίσια πάντα του εθελοντισμού, που αποτελεί για μένα στάση ζωής αναφορικά με την ενασχόλησή μου με τα κοινά. 
Θέρμο 23 Αυγούστου 2010
Σας ευχαριστώ 
Νικόλαος Κωστακόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: