Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Πώς θα ψηφίζουμε στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Οι εκλογείς θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο συμβούλους, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένοι. Ειδικότερα, θα μπορούν να βάζουν έναν σταυρό σε ενότητες από τις οποίες εκλέγονται μέχρι 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο σταυρούς σε ενότητες όπου εκλέγονται 4 μέχρι 7 σύμβουλοι, έως τρεις σταυρούς σε ενότητες με 8 μέχρι 12 συμβούλους και έως τέσσερις σταυρούς σε περιφερειακές ενότητες στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη σημερινή Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας θα ψηφίσουν για την εκλογή 16 περιφερειακών συμβούλων από το σύνολο των 51 μελών του συμβουλίου και θα μπορούν να βάλουν έως τέσσερις σταυρούς.
Στο επίπεδο των νέων δήμων, όπως αναφέρεται και από το υπουργείο Εσωτερικών, οι νυν δήμοι και κοινότητες διατηρούνται ως περιφέρειες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου «να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους».
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός έως τριών υποψηφίων της εκλογικής του περιφέρειας και υπέρ ενός από κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν σταυρό σε υποψήφιο της περιφέρειάς του και έναν υπέρ υποψηφίου άλλης περιφέρειας.
Παράδειγμα
Στο 33μελές δημοτικό συμβούλιο του νέου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον σημερινό Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου θα εκλέγουν τους 17 συμβούλους και θα μπορούν να σταυρώσουν μέχρι τρεις από τους υποψηφίους της περιοχής αυτής και έναν από τις υπόλοιπες Αιτωλικού ή Οινιάδων. Αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι στον σημερινό Δήμο Αιτωλικού θα αντιπροσωπεύονται με 7 συμβούλους και θα έχουν δικαίωμα ενός σταυρού στους δικούς τους υποψηφίους και ενός στις άλλες περιοχές Μεσολογγίου ή Οινιάδων.
Οι εγγεγραμμένοι στο δήμο Οινιάδων θα αντιπροσωπεύονται με 9 συμβούλους και θα έχουν δικαίωμα δύο σταυρών στους δικούς τους υποψηφίους και ενός στις άλλες περιοχές Μεσολογγίου ή Αιτωλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: