Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών στις δημοτικές εκλογές

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού εσωτερικών καθορίζεται το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές  και δημοτικές εκλογές» καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:
α. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500€
β. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό 30.001 έως 60.000  κατοίκους σε 2.000€
γ. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό 60.001 έως 100.000  κατοίκους σε 2.500€
δ. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό 100.001 έως 150.000  κατοίκους σε 3.000€
ε. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό 150.001 έως 200.000  κατοίκους σε 3.500€
στ. σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε  υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€. 
Με βάση τα ανωτέρω, τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποψήφιο και ανά εκλογική περιφέρεια για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας ορίζονται ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
2.761
1.500,00€
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
54.253
2.000,00€
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
6.397
1.500,00€
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
7.087
1.500,00€
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
5.241
1.500,00€
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5.052
1.500,00€
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.853
1.500,00€
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
4.482
1.500,00€
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
2.757
1.500,00€
ΣΤΡΑΤΟΥ
6.438
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
8.83
1.500,00€
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
5.05
1.500,00€
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
4.494
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
12.834
1.500,00€
ΙΝΑΧΟΥ
6.169
1.500,00€
ΜΕΝΙΔΙΟΥ
2.442
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
9.299
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
7.216
1.500,00€
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
17.988
1.500,00€
ΟΙΝΙΑΔΩΝ
10.227
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
2.375
1.500,00€
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
2.598
1.500,00€
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
18.231
1.500,00€
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
1.775
1.500,00€
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
2
1.500,00€
ΧΑΛΚΕΙΑΣ
2.863
1.500,00€
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΛΥΖΙΑΣ
3.744
1.500,00€
ΑΣΤΑΚΟΥ
7.252
1.500,00€
ΦΥΤΕΙΩΝ
2.721
1.500,00€


Το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε συνδυασμού, όπως ορίζεται στην παρ. 2α  του άρθρου 7 του ανωτέρω Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ  138A), διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών κάθε δήμου ως εξής:
α) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μια (1) έως τρείς (3) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.
β) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 20%.
γ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 50%.
δ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 75%.    Δεν υπάρχουν σχόλια: