Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Ανοικτή επιστολή του Αντινομάρχη Χρήστου Πετρόπουλου

Ο Αντινομάρχης Χρήστος Πετρόπουλος ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΑΣΟΚ για δήμαρχος Μεσολογγίου, με ανοικτή επιστολή του, που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα "Αιχμή", απευθύνεται στους δημότες του διευρυμένου δήμου Μεσολογγίου:
Απευθυνόμενος στις τοπικές κοινωνίες του διευρυμένου δήμου τις Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της περιοχής ανακοινώνω την απόφασή μου να δημιουργήσω την ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη δυνάμεων για την αλλαγή της πορείας στο δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Κεντρικες μας επιδιώξεις είναι:
1. Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με παράλληλη ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών.
2. Η ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης, την διαχείριση των επιπτώσεών της και την προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
3. Η μεταρρύθμιση παντού ώστε να αναδειχθούν νέες πολιτικές και νέα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν την ανάπτυξη του τόπου.
4. Η στήριξη και αξιοποίηση των θεσμών που εισάγει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την ουσιαστική αυτοδιοικητική αλλαγή η οποία θα φέρει τις τοπικές δυνάμεις στο επίκεντρο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και θα συμβάλλει στη διοικητική ανασυγκρότηση της πολιτείας.
Ο δήμος της Ι.Π. Μεσολογγίου λόγω του συμβολικού του χαρακτήρα για τη χώρα και την Ευρώπη πρέπει να αλλάξει εικόνα. Επιβάλλεται αλλά και μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπη αυτοδιοικητική οντότητα η οποία θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του σχεδίου «Καλλικράτης» αλλά και θα σχεδιάζει τρόπους εξόδου από την κρίση. Πεποίθεσή μου είναι ότι, τόσο το εγχείρημα της εκλογικής αναμέτρησης όσο και εκείνο της υποστήριξης της ανάπτυξης αλλά και της εφαρμογής της Δημοκρατίας στα νέα όρια του δήμου είμαι σε θέση να τα φέρω εις πέρας με επιτυχία.
Ηγούμαι ισότιμων συνεργατών οι οποίοι είναι άφθαρτες προσωπικότητες της αυτοδιοίκησης και νέα πρόσωπα με κύρος, ήθος και γνώση, αποτελώντας όλοι μαζί μια Δύναμη υψηλής συλλογικότητας και αποτελεσματικότητας. Στην προσπάθειά μας αυτή θεωρούμε ότι θα στηριχτούμε από πολίτες και δυνάμεις ευρέως πολιτικού φάσματος δομώντας μια νέα συλλογικότητα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών φορέων την οποία ο τόπος σήμερα έχει ανάγκη όσο ποτέ.
Μεσολόγγι 14-6-2010
Χρήστος Πετρόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: