Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Τέλος εποχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ριζικές αλλαγές στην Ανώτατη εκπαίδευση προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου στη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Από το Υπουργείο προτείνονται αλλαγές τόσο στη διοίκηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και στη φοίτηση.
Το υπουργείο προωθεί την αντικατάσταση των πρυτανικών αρχών με το «Συμβούλιο Διοίκησης», την εισαγωγή των φοιτητών σε πανεπιστήμια και όχι τμήματα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, και ένα νέο εξεταστικό σύστημα. Ταυτόχρονα τα Πανεπιστήμια θα αποκτήσουν αυτοτέλεια και στον οικονομικό τομέα, ενώ προωθείται και η σύνδεσή τους με την αγορά και την βιομηχανία.
Ο διάλογος για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια Παιδεία αναμένεται να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, υπό την εποπτεία μιας επιτροπής που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις.
«Απαιτείται μια επιτροπή από διακεκριμένους καθηγητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και διαθέτουν ελληνική και διεθνή εμπειρία», δήλωσε η κ. Διαμαντοπούλου στους πρυτάνεις, σημειώνοντας ότι «αρχικό βήμα για την παρουσίαση του πρώτου κειμένου διαβούλευσης θα είναι μια σύσκεψη εργασίας με τέσσερα workshops (ένα για κάθε ενότητα) την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων», απάντησε η Υπουργός.

Σε τέσσερις πυλώνες οι αλλαγές για τα Πανεπιστήμια
Αυτοτέλεια, αξιολόγηση-κοινωνική λογοδοσία, διεθνοποίηση, σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, είναι οι τέσσερις πυλώνες, όπως τους παρουσίασε η υπουργός, στους οποίους θα βασιστούν οι δομικές αλλαγές για την Ανώτατη εκπαίδευση.
Στα σχέδια του Υπουργείου βρίσκεται και η χωροταξική αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές. Για τη χωροταξική αναδιάρθρωση προτείνεται η συγκρότηση συμβουλίου ανά περιφέρεια για τον συντονισμό όλων των ιδρυμάτων της περιοχής.
Στα «νέο Πανεπιστήμιο», όπως χαρακτηρίζεται από το υπουργείο, λόγο θα έχουν και εξωπανεπιστημιακοί. Η υπουργός χαρακτήρισε «εσωστρεφή» και «παρωχημένο» τον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι «τα αμιγώς ακαδημαϊκά θέματα αφορούν τα ίδια τα πανεπιστήμια, όμως οι στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις αφορούν και την κοινωνία». Ρόλο εκπροσώπου της κοινωνίας θα κληθεί να παίξει το «Συμβούλιο Διοίκησης», ενώ η σύνθεσή του θα αποτελέσει «αντικείμενο διαλόγου».
Τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα αποκτούν αυτοτέλεια στη διαχείριση των οικονομικών τους και σε οργανωτικά θέματα, ενώ η χρηματοδότηση από το κράτος θα γίνεται επί τη βάσει προγραμματικών συμφωνιών.
Το Υπουργείο σκοπεύει να συνδέσει την Ανώτατη Εκπαίδευση και την έρευνα με την αγορά και την βιομηχανία. Μάλιστα, η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνεται από ξένους κριτές.
Παράλληλα, θα επιχειρηθούν δομικές αλλαγές, ώστε να υπάρξει η εναρμόνιση με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα (διδακτικές μονάδες, πιστοποίηση σπουδών, εθνικό πλαίσιο προσόντων). Το υπουργείο προωθεί κατάργηση των τμημάτων και οι φοιτητές θα εισάγονται σε σχολές, όπου θα επιλέγουν πρόγραμμα σπουδών μετά το μετά το πρώτο (προπαρασκευαστικό) έτος. Επιπλέον, καταργούνται οι εξεταστικές και εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ενώ καθιερώνεται η αριστεία, το ψηφιακό σύγγραμμα κ.α.
Αξιολόγηση καθηγητών
Οι καθηγητές θα αξιολογούνται πλέον από ξένους εμπειρογνώμονες, με αυστηροποίηση του πλαίσιου κρίσης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει η πόρτα σε Έλληνες του εξωτερικού με τη δυνατότητα ταυτόχρονης κατοχής θέσης ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια αλλά και σε αλλοδαπούς, οι οποίοι θα μπορούν να εκλέγονται ως μέλη ΔΕΠ. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ακαδημαϊκών εδρών ΔΕΠ με χορηγία.
Δεν τίθεται θέμα για το άσυλο
«Μιλάω για τη μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια. Δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Η μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια αφορά την ουσία της αλλαγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ήταν η απάντηση της υπουργού σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάργησης του ασύλου.
Αυτοδυναμία ζητούν οι πρυτάνεις
Από την πλευρά τους οι πρυτάνεις, με ψήφισμα της Συνόδου, ζητούν την αυτοδυναμία της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και προτρέπουν το Υπουργείο να ολοκληρώσει άμεσα τις αξιολογήσεις, τις χρηματοδοτήσεις και τις δράσεις που γίνονται με πόρους της Ε.Ε., όπως του Ηράκλειτου και του Θαλή.
Ακόμη ζητούν την προκήρυξη των προγραμμάτων Πυθαγόρας, Δημοσθένης κ.α. αλλά και τον καθορισμό σαφούς εθνικής πολιτικής για την έρευνα, με επαρκή σχετική χρηματοδότηση.
Τέλος, προτείνουν την ίδρυση Κέντρων Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΚΠΔΕ) σε όσα Πανεπιστήμια επιθυμούν και δύνανται να οργανώσουν σχετικά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: