Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Δώστε το ΙΧΘΥΚΑ στο ΤΕΙ Μεσολογγίου

Την παραχώρηση στο ίδρυμα αντί της κατάργησης του κέντρου προτείνει ο αντιπρόεδρος των ελλήνων τεχνολόγων ιχθυολόγων.
Κατάργηση και συγχώνευση φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, καθώς και απολύσεις συμβασιούχων και μετακινήσεις 10.000 - 15.000 υπαλλήλων, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, για το οποίο πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση από χθες μέχρι τις 28 Ιουνίου, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.
Το προσωπικό που υπηρετεί στους υπό κατάργηση οργανισμούς, φορείς ή υπηρεσίες, θα πρέπει εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου να υποβάλει στο εποπτεύων υπουργείο αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης. Όσοι δεν υποβάλλουν αιτήσεις, θα απολύονται χωρίς αποζημίωση. 
 Στην περίπτωση των συγχωνεύσεων, το προσωπικό μεταφέρεται στην απορροφούσα εταιρεία ή οργανισμό. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό θα κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχων μισθολογικών κλιμακίων με αυτά που αμειβόταν. 
Στις νέες θέσεις εργασίας δεν θα υπολογίζονται τυχόν πρόσθετες αμοιβές και ειδικά επιδόματα που λάμβαναν οι εργαζόμενοι στο παρελθόν. 
Επίσης, θα απολύονται οι εποχικοί υπάλληλοι (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι έργου) των υπό κατάργηση οργανισμών. 
Σε ότι αφορά το νομό μας καταργούνται το τοπικό κέντρο αγροτικής ανάπτυξης Μεσολογγίου και το ΙΧΘΥΚΑ. 
Για το τελευταίο όμως κατατέθηκε πρόσφατα από τον κ. Μιχάλη Χατζηευσταθίου, πρόεδρο των ελλήνων τεχνολόγων γεωπόνων μια ενδιαφέρουσα πρόταση που εστιάζεται στην παραχώρησή του σε εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 3 του σχεδίου, με ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών - κατά κυριότητα ή για χρήση για 99 έτη - στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, το οποίο μέσω του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών κι Αλιευτικής Διαχείρισης (πρώην Ιχθυοκομίας - Αλιείας) θα φροντίζει για την βέλτιστη χρήση, συντήρηση κι ανάπτυξη τους, ώστε αυτές να χρησιμοποιούνται από όλη την Ακαδημαϊκή κι Εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας για την προαγωγή της έρευνας και την εκπαίδευση των φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
«Πιστεύουμε ότι μπροστά στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα το επόμενο διάστημα συνειδητοποιείτε την επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, ειδικά όταν αυτή αφορά την πρωτογενή παραγωγή (υδατοκαλλιέργειες κι αλιεία), κάτι που μπορεί να επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό με την πρόταση μας, η οποία σέβεται απόλυτα τους διακηρυγμένους στόχους της Κυβέρνησης και την δημόσια περιουσία, και είναι σύμφωνη με το παρόν Σχέδιο», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηευσταθίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: