Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Να φορολογηθούν οι τράπεζες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα τη φορολόγηση των τραπεζών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να συγκροτηθούν εθνικά ταμεία εξυγίανσης για τις τράπεζες. O Μισέλ Μπαρνιέ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δήλωσε ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην αρχή ότι η πρόληψη κοστίζει πάντα πιο φθηνά από την επιδιόρθωση. 
Πρέπει να εξασφαλιστεί, τόνισε, ότι μελλοντικά οι πτωχεύσεις των τραπεζών δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και δεν θα αποσταθεροποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως έγινε το 2009, όταν οι εθνικές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν τεράστια ποσά από τα χρήματα των φορολογούμενων για να στηρίξουν τον χρηματοπιστωτικό τους τομέα και να προστατεύσουν τους καταθέτες.
 «Είναι απαράδεκτο οι φορολογούμενοι να επωμίζονται το επαχθές κόστος της διάσωσης του τραπεζικού τομέα. Δεν πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πιστεύω στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Επίτροπος. Συνεχίζοντας, ο Μ. Μπαρνιέ τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση ενός ταμείου που θα έχει ως αποστολή τη διαχείριση της χρεοκοπίας των τραπεζών, την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον περιορισμό της μετάδοσης των επιπτώσεων, αλλά δεν θα αποτελεί ταμείο εγγύησης. Ωστόσο, ο Μ. Μπαρνιέ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο μέγεθος των ταμείων και σημείωσε ότι, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να δώσει επακριβείς λεπτομέρειες, ούτε σχετικά με το πώς αναμένεται να λειτουργούν τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών. Ο Γάλλος Επίτροπος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είναι σημαντικό να κατανοηθούν και να εκτιμηθούν προσεκτικά οι σωρευτικές επιπτώσεις του συνόλου των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τα τέλη και τα κεφάλαια των τραπεζών και πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν προσαρμοστεί κατά τρόπο που να μην παρακωλύουν την οικονομική ανάκαμψη, ούτε να επιβαρύνουν το κόστος της πίστης στην πραγματική οικονομία. Επιπλέον, ο Μ. Μπαρνιέ αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα που έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην ΕΕ. Ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι στα μισά κράτη - μέλη της ΕΕ, περίπου οι μισές τράπεζες ανήκουν σε ομίλους άλλων κρατών - μελών. Ενδεικτικά, υπογράμμισε το παράδειγμα της Τσεχίας, όπου το 85% των τραπεζών της χώρας ανήκουν σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: